29/03 Camp 4Science již zná své projekty

Camp 4Science se posunul do další fáze, ve které již byly vybrány projekty a jejch filmaři, kteří se zúčastní samotného workshopu v době od 18. do 23. 4. 2006. Celkem bylo letos vybráno 6 projektů, dva z Polska a po jednom z ČR, Slovenska, Maďarska a Španělska. Mezi vybranými projekty jsou např. CTA, Blue Rain španělského režiséra Daniela Vegy, který se zabývá stavbou teleskopu na ostrově La Palma, jenž by měl odhalit doposud utajené a neviděné prostory vesmíru, dalším je například projekt Andrey Culkové v česko-francouzské koprodukci, zabývající se otázkou možnosti lidské robotiky̍. Filmaři dostanou na Camp 4Science zpětnou vazbu na svůj projekt ve fázi přípravy, budou se moci zúčastnit různých přednášek a case studies, které jim pomohou k tomu, aby právě ten jejich film byl tím filmem, který bude určovat trendy vědeckému filmu.

Vybrané projekty (název - režisér - země): 

1. CTA, the Blue Rain - Daniel Vega - Španělsko 

2. Breaking the Telescope´s Heart - Barbara Janišová-Feglová - Slovensko 

3. The Brainwashing Experiment - Andrea Culková - Česká republika 

4. Year in the Spitsbergen - Aleksandra a Miroslaw Skowronovi - Polsko 

5. The Dark Side of Life - Balasz Lerner - Maďarsko 

6. What Do We Search For? - Monika Derenda - Polsko

Všem vybraným gratulujeme a věříme, že jim účast na Camp 4Science bude přínosná a pomůže jim jejich film úspěšně zrealizovat.

Project is financially supported by Visegrad Fund http://visegradfund.org/