10/01 Festival fyzikálních filmů ocení nejlepší školské filmy o fyzice

Druhý ročník Festivalu fyzikálních filmů se uskuteční 23. května 2014 v Bratislavě. Festival je určen pro žáky základních a středních škol, kteří mohou do 28. dubna přihlásit hrané, animované, dokumentární či jiné umělecké dílo, které se týká fyziky nebo zobrazuje lidi a instituce, které se fyzice věnují. Délka soutěžního filmu bez úvodních a závěrečných titulků musí být maximálně 7 minut. Během ceremoniálu budou vyhlášeni vítězové ve třech kategoriích - mezi žáky základních škol, středních škol a v kategorii krátkého filmu v délce do 2 minut. Festival organizují dobrovolníci z organizace P-MAT ve spolupráci s partnery, sponzory a za podpory Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a Filmové a televizní fakulty VŠMÚ. P-MAT je nezisková organizace, která se věnuje popularizaci vědy a podpoře nadaných dětí v oblasti matematiky a fyziky.

http://www.fyzikalnefilmy.sk/
http://www.p-mat.sk/